TÄHELEPANU!

See aadress on läinud igavasele puhkusele. Kui soovid mu tegemistel jätkuvalt silma peal hoida, või leida vanu postitusi, siis otsi mind üles facebookist, ja sealt saad uue aadressi ;) Või mine otse uuele aadressile: marisjamaailm.blogspot.com

Friday, December 5, 2014

Uus aadress :)

Vana aadress on puhkusel, kui soovid mu tegemistel jätkuvalt silma peal hoida või leida mõnda vana postitust, siis otsi mind Facebookist üles: Maris ja maailm ja saad uue aadressi ;)

Või siis mine kohe uuele lehele aadressil Maris ja maailm